۳ مطلب با موضوع «شخصیت‌ها :: هایدگر» ثبت شده است .
پرسش از خویشتن
پرسش از خویشتن

فون هرمان در کتاب خود با عنوان تفسیر خویشتن براساس اندیشه مارتین هایدگر با ایراد مقدمه‌ای دشوار هر گونه تعریف و تفسیر خویشتن را بیان می‌کند. ما در تأمل درباره ذات انسان با پرسش‌های بسیاری روبرو می‌شویم. اولین پرسش آن است که چگونه خود پرسش‌کننده می‌خواهد از خویشتن بپرسد، چون خود پرسش و پاسخ و تفسیر به دنبال آن، برخاسته از همان ذاتی است که موضوع واقع شده‌است. هر کسی خود را به گونه‌ای می‌یابد و تفسیر می‌کند، حتی یک انسان در طول عمر خود، به صورت‌های مختلفی خود را می‌فهمد و تفسیر می‌کند. علاوه بر این در هر نحوه از شناخت و تفسیر ما از خود، شناخت از موجودات دیگر مستتر است. هر بار به آنچه خویشتن می‌نامیم رجوع می‌کنیم، در آن خویشتن از دیگر موجودات و آنچه با آن نسبتی داریم، آثاری می‌بینیم. ما هرگز نمی‌توانیم خویشتن را به تمامی به چنگ آوریم و خود را محدود کنیم. تعیین مرز بین خود و غیر خود بسیار دشوار و بلکه ممتنع است. این ساری و جاری بودن ما در موجودات و بی‌انتهایی مرز خویشتن، وقتی با پرسش بزرگ وجود به تأمل درآید، مناسبتی بین ما و وجود را به ذهن متبادر می‌کند. 

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
حقیقت آمیخته با ناحقیقت
حقیقت آمیخته با ناحقیقت

هایدگر می‌گوید حقیقت به‌مثابه ناپوشیدگی همیشه به نحوی هم‌زمان آمیخته با اختفاء است. همین امر است که حقیقت به‌مثابه مطابقت را ممکن می‌سازد این نکته همچنین بدین معناست که افق‌های ناپوشیدگی، دسترسی به حقایق مشخصی را نیز مسدود می‌سازند به همین دلیل هایدگر می‌گوید حقیقت آمیخته با ناحقیقت است (و در اینجا واژه ناحقیقت نباید با کذب اشتباه شود) زیرا همواره منبع همچنان مکشوف ناشده ای بدان تعلق می‌گیرد (مکشوف ناشده به معنای اختفا) هایدگر آنچه را حقیقت می‌پوشاند امر رازآمیز می‌خواند به دلیل این منبع پنهان یا عمق نهفته در پس حقیقت، حقیقت عجیب و هیبت‌انگیز است.

 

کتاب هایدگر واپسین اثر جولیان یانگ صفحه۲۸ ‌

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
اراده و عشق در جهان اراده به قدرت
اراده و عشق در جهان اراده به قدرت

اراده غلبه بر موجودات و تصرف در آن‌ها در دوره مدرن واجد مبانی هستی شناختی می‌شود و اساساً موجود عبارت می‌شود از متعلق و مورد شناسایی آدمی و علم هم به شناختن موجودات جهت غلبه بر آن‌ها تعریف می‌شود. پیداست که در دوره جدید بشر ربط و نسبت خاصی با موجودات پیدا کرده است که در این نسبت خود را دائر مدار همه چیز دیده و برای خویش منشأیت حق و خیر و زیبایی و شناسایی قائل شده است.

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
اللهم عجل لولیک الفرج